سفارش تبلیغ
صبا
 
شنبه 90 شهریور 12 , ساعت 9:51 صبح

به بهانه سالگرد شهید سید جواد خوش قلب طوسی

مزار شهید سید جواد خوش قلب طوسی

...سال ها گذشت
بچه ها بزرگ شدند،
بزرگترها پیر شدند،
هوای شهرها آلوده تر شد،
مزرعه ها آسفالت شدند،
باغ ها برج شدند،
دفترها پرشدند،
انقلاب رویش کرد،
انقلاب ریزش کرد،
روزنامه ها باز شدند، بسته شدند، اسم عوض کردند،
حزب ها سبز شدند،
بعضی ها زمین خوردند،
خیلی ها خون دل خوردند،
بعضی ها محبوب شدند،
بعضی ها سعی می کنند منفور نشوند،
یک عده چپ کردند،
یک عده راست گفتند،
چند نفر رسما خسته شدند،
ولی...
یک نفر خسته نشد،
یک نفر هنوز ایستاده،
یک نفر همه چیز را نگه داشته،
یک نفر رهبری کرد، پدری کرد، پیامبری کرد
چند سال محاسن سپید کرد، حالا دارد چهره اش شکسته می شود...

ولی سید جواد ما هنوز 18ساله مانده است.

هنوز خوب است،
هنوز ولایتی ست،
هنوز کار ما را راه می اندازد،
هنوز خطش خوب است وقتی به نسل سومی ها خط می دهد،
هنوز منظم است. به خیلی دل ها نظم داده. قرار داده، آرام داده....

سید جواد ما هنوز18ساله است.

مزار شهید سید جواد خوش قلب طوسی. بهشت رضا. مشهدلیست کل یادداشت های این وبلاگ